La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Missie van Terre des Hommes

  • Dagelijks sterven kinderen. Zij zijn slachtoffer van ziekten en koude, alsook van omstandigheden veroorzaakt door medemensen. Deze kinderen boeten naar lichaam en ziel voor fouten die zij niet begaan hebben: zij zijn het slachtoffer van een onrechtvaardige wereld.
  • Ongeacht politieke, filosofische of godsdienstige meningen, heeft ieder mens die zich beschaafd wil noemen, de morele plicht deze kinderen de hulp en de liefde te bieden die zij moeten ontberen. Ieder kind, of het geel is, zwart of blank, christen, mohammedaan, israëli of atheïst, heeft recht op geluk.
  • Ten opzichte van de omvang van dit probleem, hebben mannen en vrouwen uit alle milieus "Terre des Hommes" gesticht, een internationale beweging gericht op onmiddellijke, rechtstreekse bijstand aan de zwaarst beproefde jeugd. In 1960 startte "Terre des Hommes" haar werkzaamheden omzeggens gelijktijdig in Zwitserland, België en Frankrijk. Verscheidene landen volgden even later dit voorbeeld. In enkele jaren ging iedereen zich bezinnen over de vraagstukken van de noodlijdende jeugd, gezien vanuit een heel ander oogpunt dan dat van de traditionele liefdadigheidswerken. Terre des Hommes is geen paternalistische beweging, maar een gemeenschappelijk werk dat bescheiden en naamloos handelt. Zij wil met haar voorbeeld een onverschillige samenleving wakker schudden en doen inzien dat het onmogelijk is gelukkig te leven als men anderen zo ongelukkig ziet sterven.
  • Terre des Hommes beschouwt bijstand aan de noodlijdende jeugd als het belangrijkste en zelfs dringendste probleem dat moet opgelost worden en meent dat het eenieders plicht is deze slachtoffers te ontrukken aan de meedogenloze samenleving die hen verplettert, aan deze door hoogmoed, zelfzucht en onverschilligheid beheerste wereld, aan de lafheid van de "gegoeden". Terre des Hommes neemt geen genoegen met een sporadische of enkel tijdelijke hulp, maar staat een als volgt bepaalde solidariteitsketen voor: "zolang nog ergens een noodlijdend kind te redden blijft, stelt Terre des Hommes alles in het werk om het ter hulp te komen, ter plaatse zelf of elders". Het is misdaad onverschillig te blijven en niets te ondernemen om een behoeftig kind te helpen. Niemand heeft het recht het te laten wachten op hulp die nooit zal komen.
  • Sommige machtige organisaties bevelen de oprichting aan van grote medische centra, maar er zijn kinderen die niet kunnen wachten op de vestiging van deze instellingen. Naar onze mening valt er niet te kiezen, de verwaarloosden moeten nu, onmiddellijk, geholpen worden. Ter plaatse spoort Terre des Hommes de ergste gevallen op. Het overige berust op uw geweten en de financiële middelen die u bijdraagt.