La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Handvest van Terre des Hommes

De woordloze oproep van miljoenen lijdende of met de dood bedreigde kinderen richt zich tot de wereld. Hij inspireert wat volgt.

I.

  1. Zolang een kind hulpeloos blootgesteld blijft aan honger, ziekte, verlatenheid, armoede of leed, waar het zich ook mag bevinden, zal de beweging Terre des Hommes, die met dit doel opgericht werd, zich inzetten voor zijn onmiddellijke en zo volledig mogelijke redding.
  2. Terre des Hommes zal trachten het kind op te sporen en de toelating te verkrijgen van de overheid of verantwoordelijke personen, om het daarna te helpen met de best aangepaste middelen.
  3. Als de omstandigheden het mogelijk maken, zal het kind in zijn land, zoniet elders, worden gevoed en verzorgd, toevertrouwd aan geschikte ouders, heropgenomen in een leven dat strookt met zijn rechten als kind, voorzien van permanente, liefdevolle en bekwame bijstand.

II.

  1. Terre des Hommes staat los van politieke, godsdienstige of radicale invloeden. De vereniging is gedreven door rechtvaardigheidsgevoel en niet door een neerbuigend medelijden. Het is een werk van loutere menselijkheid, dat naamloos gebeurt zonder persoonlijk voordeel. Terre des Hommes beschikt over vrijwillige, belangloze militanten, die zich inzetten voor één gemeenschappelijk doel: de hulp aan kinderen. Ze zijn tegelijkertijd hun ambassadeurs, hun troost en de beschermers van hun leven.
  2. Opdat allen dit zouden weten, zowel zij die moeten gered worden als zij die moeten redden, zal Terre des Hommes de mensengemeenschap wakker schudden en verenigen rond de mateloze nood van talloze kinderen.